Política de privacidad

Quiénes somos

PSIB_PSOE_Formentera
Agrupación Insular Socialistes de Formentera
Carrer Guillén de Montgrí 16. 07871 Sant Ferran
CIF G 28477727
info@psib-psoe-formentera.org

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informam que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Agrupación Insular Socialistes de Formentera en adelante PSIB-PSOE-FORMENTERA informa que es titular del sitio web www.psib-psoe-formentera.org amb la finalitat d’atendre les seves consultes.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Agrupación Insular Socialistes de Formentera Carrer Guillén de Montgrí 16. 07871 Sant Ferran (Illes Balears).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per al tractament de les mateixes.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitam també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

En particular, i fi a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de dades, li demanam el consentiment per rebre comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània amb la finalitat d’agilitar la gestió en la transmissió de la informació.

L’informam que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@psib-psoe-formentera.org

 

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.