Ana Juan apuesta por una administración pública fuerte y eficiente para dar servicio a los ciudadanos de Formentera

La vicepresidenta del Consell, Ana Juan, ha defendido hoy en su discurso del debate sobre el estado de Formentera que este año la pandemia ha demostrado lo importante que es disponer de una administración pública fuerte y eficaz para dar cobertura a las personas que más lo necesitan.

En su intervención, Ana Juan ha destacado que el PSOE de Formentera había llegado el año pasado al equipo de gobierno del Consell tras un pacto con GxF, «un pacto que se sustenta con la gestión pública eficaz y eficiente y que apuesta por la transparencia, responsabilidad i diálogo en la toma de decisiones». «Este primer año hemos demostrado lealtad con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y con los acuerdos asumidos con el equipo de gobierno y firmeza en la ejecución de la toma de decisiones», ha señalado la vicepresidenta del Consell.

La vicepresidenta ha hecho un repaso a las áreas que gestionan los consellers socialistas y ha remarcado la implicación de todos ellos, su «responsabilidad» y el trabajo «transversal» y «consensuado» con el resto de conselleries para lograr poner en práctica «las políticas progresistas y de izquierdas, un compromiso adquirido con los ciudadanos de Formentera».

Discurso completo de Ana Juan:

Bon dia a totes i tots!

Presidenta, conselleres i consellers, diputada, premsa i públic assistent a la sala i a través del canal de Youtube,

Ens sumam a les paraules de condol de la presidenta a totes les víctimes de la COVID-19.

I volem agrair la feina feta per totes i tots els voluntaris que d’una manera o una altra han col·laborat en la gestió de la pandèmia d’una manera desinteressada i sols amb la voluntat d’ajudar-mos mútuament totes les vesines i vesins de Formentera.

I agraïm el relat que ha fet al presidenta de la feina feta per tota l’administració implicada i l’equip de govern.

Aquest és el 8è debat sobre l’estat de Formentera des de la creació del Consell al 2007 i el quart al qual assisteix  com a portaveu del partit que represent: el PSOE  de Formentera i ara també com a vicepresidenta del Consell Insular de Formentera.

A les eleccions municipals de 2019 els ciutadans de Formentera ens van dipositar la seva confiança i nosaltres assumim amb responsabilitat i il·lusió aquest compromís.

El marc polític actual ja no entén de majories absolutes i els partits polítics hem de possibilitar escenaris que facilitin  espais i acords en governs en coalició.  Els socialistes estam a l’equip de govern, després d’un pacte amb el partit GxF, un pacte que es sustenta amb la gestió pública eficaç i eficient i que aposta per la transparència, responsabilitat i diàleg en la presa de decisions.

En aquest primer any de govern, el grup socialista ha mostrat lleialtat i fermesa en aquesta coalició; dues qualitats que, tant els consellers socialistes que m’acompanyen, Rafael Ramírez, Raquel Guasch, Antonio J. Sanz i Paula Ferrer, com jo mateixa, estam convençuts que són les que ens ajudaran a acomplir els nostres objectius. Lleialtat amb els compromisos adquirits amb els ciutadans i els acords assumits amb l’equip de govern i fermesa en l’execució de la presa de decisions, que implementen aquests acords i compromisos.

Formam part d’aquest equip de govern amb el convenciment de poder aplicar les polítiques progressistes i d’esquerres que defensam i que ens ajudaran a fer una illa millor.

Estam al front d’àrees en què podem desenvolupar aquestes polítiques i per això comptem amb la col·laboració dels nostres socis de govern a la vegada que ells compten amb el nostre suport a la resta d’àrees. Entenem la gestió com un treball transversal entre totes les àrees del Consell, amb diàleg i consens, perquè creiem i estam convençuts que és l’única manera de fer una administració pública eficient i transparent al servei dels ciutadans.

Enguany estam vivint un any excepcional per mor de la COVID-19. La pandèmia ens ha fet trontollar el nostre estat de benestar i ens ha mostrat amb cruesa una realitat a Formentera que ja coneixem, però que ens ha de fer reflexionar sobre el model d’illa que tenim i el model que volem deixar a les següents generacions.

Les xifres són eloqüents i quan comprovem que un deu per cent de la població de l’illa ha necessitat i necessita ajuda per subsistir és que alguna cosa està fallant en el nostre sistema. Ha arribat el moment de fer una feina d’anàlisi profunda de la qual sorgeixin iniciatives plausibles i realistes, amb la contribució de tots els segments de la població.

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de comptar amb serveis públics de qualitat, amb la dotació econòmica necessària i eficients, per garantir els drets socials que reconeix la constitució.  Es per això que hem de continuar incrementant la inversió pública en tot allò que en realitat importa: sanitat, educació, i benestar social.

A Formentera tenim una àrea de Serveis Socials que ha sabut reorganitzar-se i ha redoblat esforços aquests mesos per donar servei i resposta als col·lectius més vulnerables.

Volem reconèixer i agrair  el gran esforç de tots els serveis essencials de la nostra illa, com son les forces de seguretat (Policia Local i Guàrdia Civil), Protecció civil, bombers,  els serveis de Neteja, i tots els que han estat  en primera línia i han donat el millor de si mateixos  per tal de que la nostra illa no s’aturés durant els llargs dies de confinament i posteriorment durant la desescalada. Ens hem hagut d’adaptar a les noves normatives de forma immediata, per exemple adaptant els serveis presencials a telemàtics per tal que el nostre servei públic continués estant al servei de la ciutadania.

Ens preocupen totes i cadascuna de les persones, i per això, des del Consell posam els serveis socials per damunt d’altres polítiques treballant per donar suport a les famílies que necessiten ajudes per menjar cada dia,  als que no es poden moure per si mateixos, als que han perdut l’autonomia necessària, als que no els arriba el sou a final de mes, als que no poden donar una educació als seus fills, a les persones que precisen atenció psicològica, als que demanen atenció domiciliària o als que només volen companyia.

Treballam per als nostres majors, que juntament amb els nens, han estat els més perjudicats en aquesta pandèmia. Treballam per donar-los suport a tots.

Al començament de la legislatura, l’any passat, vam d’haver de fer front a un problema global, com és la crisi humanitària de la immigració. L’arribada de nombroses embarcacions a les nostres costes procedents del nord d’Àfrica ha suposat també un treball extra i exhaustiu per a la nostra administració. Hem reforçat el servei i treballem en coordinació diferents àrees del Consell i amb altres administracions per gestionar la situació dels migrants, i en particular, dels menors que arriben a les nostres costes.

Ara més que mai, els Serveis Socials són imprescindibles a l’administració pública, perquè sense justícia social tampoc hi pot haver salut democràtica.

Com deia, la pandèmia ens ha mostrat les esquerdes del nostre sistema. No és una situació excepcional de Formentera, ho estam veient en altres llocs propers, i per aquest motiu hem d’avançar-nos per evitar que el sistema acabi esquerdant-se del tot.

Una d’aquestes esquerdes és l’habitatge, l’autèntic cavall de batalla de les zones turístiques avui en dia.

Tots sabem l’extrema dificultat que existeix a Formentera per trobar un habitatge digne a un preu raonable i no ens podem amagar davant una situació tan complicada com aquesta. La setmana passada vàrem aprovar per primera vegada en la història del Consell de Formentera una partida de 150.000 euros per ajudes al lloguer. No serà la darrera. És el compromís d’aquest equip de govern, batallar per afavorir l’accés a aquest dret fonamental i que tothom pugui accedir a un habitatge digne. No és senzill. Per aconseguir-ho necessitem el compromís de totes les administracions i dels propietaris dels habitatges. Cal treballar junts en aquest sentit i cal fer polítiques transversals valentes per aconseguir-ho. Les ajudes són necessàries, però tampoc son la solució, hem de millorar molt el sistema actual per aconseguir aquest objectiu.

Tenim clar que Salut i Economia no son una dicotomia, sinó que són un binomi. Si no podem garantir la salut, no hi haurà economia ni viceversa.

El  turisme és el nostre mitjà de vida i el suport de la nostra economia i no podem donar-li l’esquena. Però des del grup socialista també tenim molt clar que hem de millorar-lo i fer-lo més sostenible i adaptat a la realitat actual. Per això, hem de buscar altres nínxols de creació de riquesa sostenible i que ajudin a reforçar aquest model. Han de ser una base sòlida que ens garanteixin la continuïtat del turisme i la preservació del nostre patrimoni natural i cultural, així com la qualitat de vida dels residents.

Per poder ajudar a construir aquest model, hem d’estimular i fomentar nous projectes i fórmules de riquesa. Diferents estudis  mostren que l’emprenedoria contribueix de manera significativa al desenvolupament local tot generant fonts d’ocupació que permeten millorar el nivell de vida de la població.

Fomentarem  el desenvolupament local i l’autoocupació posant a disposició de futurs emprenedors i empreses la formació i els mitjans necessaris per a la seva creació, implantació i millora de la competitivitat a la vegada que la digitalització de les empreses i establiments comercials per augmentar la seva competitivitat.

El teixit empresarial i comercial és fonamental en la sostenibilitat de l’illa i marca la nostra identitat com a formenterers i formentereres. Per això, des del primer moment d’aquesta pandèmia i crisi econòmica, ens hem posat al seu costat i hem facilitat i promocionat la seva feina potenciant el consum local i el producte de KM 0.

El desenvolupament turístic de l’última dècada ens ha obligat a posar en marxa mesures extraordinàries per protegir el nostre medi ambient, com la regulació de l’entrada de vehicles a l’illa, un sistema pioner que hem d’impulsar i que ens ha de servir com a llançadora de noves polítiques que ens ajudin a protegir el nostre vulnerable territori, com són la mobilitat sostenible i la transició energètica.

El darrer any hem avançat en aquest camí amb la declaració d’emergència climàtica per part del Consell.

En el full de ruta, el Consell proposa avançar cap al ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible; reduir la demanda d’energia fins a nivells de consum sostenibles; promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i informar a la població de l’emergència climàtica; i continuar treballant cap a una política de residus zero.

En aquest sentit, l’àrea de Medi Ambient juntament amb l’àrea Territori i Urbanisme s’està treballant en el primer pla especial de l’illa que regularà aquests tipus d’instal·lacions per al futur més immediat. També s’està treballant en la nova contracta de recollida de residus, que experimentarà una millora considerable del servei, i que pròximament sortirà a licitació. Aquest servei s’adaptarà a la realitat de Formentera i aposta fermament pel reciclatge i la reutilització.

Enguany també hem donat una passa definitiva a un projecte molt necessari i esperat a l’illa: tenim la concessió per la regulació de fondejos a s’Estany des Peix, que ens permetrà recuperar l’equilibri ecològic amb usos tradicionals d’aquest lloc emblemàtic. La regulació es farà amb diàleg i de manera consensuada amb els usuaris de l’Estany.

De la mateixa manera, treballam juntament amb el Govern de les Illes Balears i la Demarcació de Costes per poder ordenar els fondejos a tot el litoral de l’illa.

Tenim altres projectes com el Save Posidonia, que donen valor al nostre projecte com a illa.

Sabem que la protecció mediambiental és fonamental, és la columna vertebral del nostre sistema, i hem de donar-li un impuls determinant i definitiu.

Amb la concessió acceptada enguany a Costes, també hem pogut obrir  el Centre d’Esports Nàutics de Formentera, un espai ideal per poder donar el protagonisme que es mereix a l’esport i a l’activitat nàutica a l’illa. El CENF també és un centre que volem obrir a totes les associacions i clubs de l’illa perquè puguin fer-lo servir. El foment de l’esport des de la base i la millora de les instal·lacions esportives de l’illa és un dels nostres objectius primordials en aquesta legislatura. A Formentera tenim grans esdeveniments esportius, com la Mitja Marató o el triatló, que enguany no s’han pogut celebrar per mor de la pandèmia, però també tenim una massa social esportiva que hem de fomentar i de la qual tenir cura. Com per tothom, aquest any tampoc ha sigut profitós per a ells, però continuem treballant per aconseguir noves fites.

Posem la mirada cap al present i cap al futur, però  sense oblidar-nos del nostre passat, de les nostres arrels.

Som el que soms gràcies als nostres avantpassats i tenim la responsabilitat de preservar aquesta herència. Per això, el patrimoni material i immaterial ha d’interaccionar amb la gent, ha de ser un instrument d’educació, de gaudi i de desenvolupament social, econòmic i cultural. Els socialistes reconeixem la necessitat i assumim la responsabilitat de conservar el patrimoni, ja que té un valor social i utilitari: el patrimoni no té sentit si la societat no l’utilitza. Les àrees de patrimoni i política lingüística formen part de la definició de patrimoni en sentit ampli. El patrimoni és el conjunt de testimonis que constitueixen l’herència cultural de la societat. Per això accions decidides com iniciar per primera vegada expedients per declarar BICS els molins, n’és un clar exemple.

Hem parlat dels canvis que ha patit la nostra societat els darrers anys. També ho ha fet la nostra administració des de la seva constitució com a Consell. Any rere any, el Consell ha incrementat les seves funcions, serveis, departaments i personal per donar servei als ciutadans de l’illa.

El creixement ha estat exponencial moltes vegades i s’han obert nous espais a mesura de les necessitats. Atenció ciutadana, policia local, bombers, escoletes, centres de majors, parcs infantils, espais esportius, culturals, serveis d’inspecció, deixalleria i centre de dia. Pròximament s’obrirà la residència de majors que suposarà una millora significativa en l’atenció i serveis a les persones més vulnerables i les seves famílies en un moment de la seva vida en què més ho necessiten.

Per cobrir totes aquestes necessitats es requereix una important tasca des de l’àrea de Recursos Humans. Una àrea que té com a finalitat donar els recursos necessaris als seus treballadors per poder desenvolupar la seva feina al mateix temps que proporcionar l’estabilitat de la plantilla. L’administració també ha d’adaptar-se als nous temps i per això s’està completant la relació de llocs de treballs del Consell.

Enguany s’han posat en marxa més de vint borsins de feina i es treballa amb els sindicats per millorar les condicions. Entenem que una administració pública ha de garantir un servei de qualitat i professional i per això ha de tenir una plantilla a la seva alçada. El Consell ha d’estar estructurat per poder garantir el servei públic d’una manera transparent i eficaç.

Com tota crisi, aquesta pandèmia ens presenta oportunitats, que hem d’aprofitar per analitzar, resoldre i aportar solucions a problemes com l’habitatge i la diversificació econòmica. És ara, amb aquesta aturada, quan hem de trobar la solució.

Ahir coneixíem la decisió del Ministeri d’Hisenda del govern de l’estat que suspèn la regla de despesa, fet que suposa la possibilitat de poder invertir els romanents durant els anys 2020 i 2021 tenint en compte la realitat de la nostra illa, sense limitacions, i liderar així l’atenció i suport a famílies i empreses que ho necessitin. 

Continuem la legislatura per aquest camí iniciat ja fa un any dins de l’equip de govern, amb lleialtat i fermesa, escoltant i dialogant amb tothom perquè entre tots puguem aconseguir fer

una Formentera més propera,

amable amb el turisme

i habitable per a tots.

Un repte apassionant que no és fàcil, però  pel qual seguirem treballant i donant el millor de nosaltres.

Gràcies.

Compartir

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Noticias relacionadas